3.08 Tỉ VND
Cẩm Lệ 200 m2 Đông nam
1.76 Tỉ VND
Cẩm Lệ 100 m2 Đông Bắc
1.66 Tỉ VND
Cẩm Lệ 100 m2 Tây Bắc
1.91 Tỉ VND
2.02 Tỉ VND
1.36 Tỉ VND
Cẩm Lệ 100 m2 Tây Bắc
1.20 Tỉ VND

Gần bệnh viện chất lượng cao, gần đường 10,5 m

Cẩm Lệ 117 m2 Đông Bắc
1.15 Tỉ VND
Cẩm Lệ 100 m2 Tây Bắc
1.19 Tỉ VND
Đăng tin rao vặt